Przejdź do treści

ULTIMA

STAKKAbox™ ULTIMA to system studni o bezkompromisowej wytrzymałości. Dzięki konstrukcji i materiałowi (GRP), produkty ULTIMA należy stosować wszędzie tam, gdzie problemem jest obciążenie ścian bocznych, np. wzdłuż autostrad albo torów kolejowych.

Zapytaj o ten produkt

Cechy i korzyści

Duża ilość rozmiarów

Z produktów STAKKAbox™ ULTIMA można wykonać studnie o wielu rozmiarach. Linia ULTIMA oferuje duży zakres rozmiarów studni dzięki znacznej liczbie litych modułów standardowych.

Szybka i łatwa instalacja

Studnie STAKKAbox™ instaluje się znacząco szybciej w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami. Całkowity montaż zajmuje na ogół do godziny. Pozwala to obniżyć koszty ponoszone przez wykonawcę.

Elastyczność przy montażu

Studnie można dopasować tak, by odpowiadały warunkom na miejscu budowy; przy pomocy standardowych narzędzi można je nadbudować nad istniejącymi sieciami, wykonać przepusty kablowe, a także dokładnie dopasować najwyższy poziom konstrukcji.

Odporność na ogień

Materiał GRP ma wysoką odporność na ogień i niskie właściwości dymne. Oznacza to, że Ultimę można stosować w miejscach zamkniętych, takich jak np. tunele.

Gładkie ściany zewnętrzne

Szczeliny w ścianie zewnętrznej negatywnie wpływają na skuteczność zagęszczania wokół komory. Studnie STAKKAbox™ posiadają gładkie ścianki zewnętrzne i zewnętrzną zakładkę , która dopasowuje się do obsypki.

Wysoki stosunek wytrzymałości do wagi

Wykorzystany materiał jest znacząco lżejszy od innych materiałów konwencjonalnych zapewniających tę samą wytrzymałość.

Konstrukcja segmentowa z podwójnymi ścianami

Studnie buduje się do wymaganej wysokości poprzez dokładanie pierścieni o wysokości użytecznej 150mm. Z uwagi na konstrukcję dwuścienną, poszczególne pierścienie są lekkie i mogą być podnoszone ręcznie. Każdy pierścień posiada wewnętrze użebrowanie dzięki czemu produkt ostateczny odznacza się zarówno wytrzymałością pionową, jaki i poziomą ścian. W przypadku większości zastosowań, ULTIMA nie wymaga specjalistycznych obsypek, co obniża koszty wykonania.

Materiały

GRP

Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GPR), jest materiałem kompozytowym, polimerem wzmocnionym drobnymi włóknami szklanymi.

Ultima Material 730x410

Dostępne rozmiary

Informacje o rozmiarach

Z produktów STAKKAbox™ ULTIMA można stworzyć otwór studni dowolnym rozmiarze według życzenia. Linia ULTIMA oferuje imponujący zakres rozmiarów studni dzięki dużej liczbie przekrojów standardowych oraz elastyczności oferowanej przez system ULTIMA Connect.

Rozmiary studni ULTIMA zostały dobrane tak, by odpowiadały rozmiarom większości tradycyjnych studni dostępowych. Czyni to system ULTIMA idealny rozwiązaniem przy renowacji starych sieci, minimalizując zakłócenia w miejscu remontu oraz koszty wykonania.

 Ściągnij nasz przewodnik po rozmiarach produktów, gdzie znaleźć można wszystkie dostępne rozmiary.

Ultima sizes 730x410

Klasy obciążeń

System STAKKAbox™ ULTIMA można stosować przy klasie obciążenia E600 według normy EN124.

System jest odpowiedni dla terenów o wysokim obciążeniu kołowym, np. doków czy części jezdnych lotnisk.

Ultima Accessories 730x410

Materiały dotyczące produktu

Opcje i akcesoria

System STAKKAbox™ ULTIMA może być dostarczany z następującymi akcesoriami: