Przejdź do treści

Pokrywy do zastosowania w ciągach pieszo-jezdnych

Czym są ciągi pieszo-jezdne?

 • Są to strefy bez wyraźnego oddzielenia ruchu pieszego i ruchu pojazdów.
 • Wykorzystuje się materiały brukowe zamiast typowych materiałów drogowych.
 • Obszary o niskiej prędkości dopuszczalnej.
 • Klasyfikowane są jako B125 z uwagi na występowanie ruchu o małej prędkości.

 

Co się stanie po najechaniu pokrywy B125 przez pojazdy?

   Obciążenie Ciężar (kg)
 Dopuszczalna europejska masa całkowita pojazdu 44,000
Dopuszczalne europejskie obciążenie osi 11,500
 Maksymalny nacisk na koło (oś kg²) 5,570
 Dodać: 10% uwzględniając przeciążenie osi 575
Dodać: 15% uwzględniając obciążenie dynamiczne koła 949
 Dodać: 60% jako margines bezpieczeństwa 4,364
  Całkowite teoretyczne obciążenia koła 11,638
  Obciążenie testowe pokryw B125 13,750

To dowodzi, że pokrywy B125 są odpowiednie do wszelkich obszarów ruchu pojazdów o niskiej prędkości, w tym samochodów ciężarowych.

 

Co dzieje się z pokrywami w ciągach pieszo-jednych?

 • Ciężarówka najeżdża na pokrywę
 • Siła wspomagania układu kierowniczego wykręca pokrywę z materiału otaczającego.

 

 

Rozwiązanie

 • Głębsza rama (typ HomeZone) ze standardowymi wannami.
 • Takie rozwiązanie sprawia , że nie ma potrzeby wypełnienia betonem przestrzeni na zewnątrz ramy. Kostkę betonową można układać do samej krawędzi ramy.
 • Pokrywy wypełnione docelowym materiałem mogą być podnoszone przez jedną osobę.
 • Testy obciążeniowe potwierdzają, że pokrywy spełniają wymagania dla klasy B125.
 • Jeden z największych operatorów sieci internetowej w Wielkiej Brytanii "Openreach" zaakceptował nasze pokrywy do wypełnienia jako jedyne rozwiązanie tego typu.