Przejdź do treści

RAILduct™

RAILduct to system koryt kablowych z HDPE. Ważąc mniej niż 15kg i mogąc sprostać obciążeniom w klasie A15, RAILduct oferuje korzyści z punktu widzenia BHP, a także szybkości montażu - na ogół 5 razy szybciej, niż w przypadku produktów z betonu.

Zapytaj o ten produkt

Cechy i korzyści

Szybki montaż

RAILduct wyposażony jest w system połączeń typu hakowego "twist-and-lock" umożliwiający szybkie układanie elementów.

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Systemy RAILduct można zabezpieczyć przed aktami wandalizmu albo kradzieżą za pomocą standardowych śrub lub zamków.

Opcjonalne odprowadzanie wody

Uformowane w dnie koryta RAILduct otwory pozwalają na naturalny odpływ wody do gruntu.

Wytrzymałość

Koryta RAILduct posiadają wzmocnione użebrowanie oraz konstrukcję dwuścienną pozwalającą na sprostanie obciążeniom od ruchu pieszego i pojazdów lekkich.

Umożliwia rozszerzalność cieplną

Umożliwia rozszerzalność cieplną w granicach +/- 6mm. Odpowiednie uformowanie krawędzi zapobiega ruchom pionowym pozwalając materiałowi na rozszerzanie się i kurczenie wraz ze zmianami temperatur.

Boczne punkty kotwienia

Punkty kotwienia dają efekt zakotwiczenia segmentów RAILduct w otaczającym materiale, przez co koryta nie przesuwają się mimo przejeżdżających z dużą prędkością pociągów lub innych pojazdów.

Elastyczność

Konstrukcja RAILduct ™ pozwala na odchyłkę kątową od osi układanego kanału w zakresie do 3° na połączeniach elementów tak, aby umożliwić nawiązanie do krzywizny torów. W przypadku ostrzejszych zmian kierunków, należy zastosować łuki pionowe i poziome.

Lekkość

Ważąc mniej niż 15kg, RAILduct oferuje znaczące korzyści BHP w porównaniu z tradycyjnymi systemami koryt betonowych, które mogą ważyć nawet ponad 90kg.

RAILduct może być podnoszony i instalowany przez jedną osobę, zgodnie z przepisami BHP. Lekkość i łatwość montażu prowadzą do znaczących oszczędności czasu i kosztów projektu.

Materiały

HDPE

RAILduct™ jest produkowany z HDPE (wysokiej gęstości polietylenu) spienianego azotem z wykorzystaniem w 70% materiałów z odzysku.

HDPE odznacza się znakomitym stosunkiem wytrzymałości do wagi.

RAILduct material 730 x410.png (1)

Elastyczność

Dzięki mechanizmowi hakowemu twist-and-lock, każdy element RAILduct™ posiada możliwość 3° odchyłki kątowej. W przypadku ostrzejszych zakrętów, możemy dostarczyć elementy dokładnie odpowiadające kształtowi torowiska. Dostępne są także trójniki w kształcie litery T pozwalające na odejścia od głównej trasy kablowej.

RAILduct hook 730 x410

Klasy obciążeń

RAILduct spełnia klasę obciążeń pionowych A15 według normy EN124.

System RAILduct został zaprojektowany tak, by dać jak największą wytrzymałość boczną zapobiegającą odkształceniom po wykonaniu obsypki. 

RAILduct open front 730 x410

Materiały dotyczące produktu

Opcje i akcesoria

Dostępne akcesoria do koryt RAILduct™: