Przejdź do treści

Podziemne trasy kablowe

System podziemnych tras kablowych Cubis opracowano jako nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych metod podziemnego prowadzenia kabli wzdłuż torów, dającą większe bezpieczeństwo dla sieci zasilających, telekomunikacyjnych oraz sygnalizacyjnych.

Podziemne trasy kablowe to bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób układania kabli pod ziemią. Certyfikowany przez Network Rail system podziemnych tras kablowych integruje się z systemem ochrony kabli Cubis MULTIduct™, studniami kablowymi STAKKAbox™ ULTIMA. System podziemnego prowadzenia kabli firmy Cubis instaluje się szybko dzięki niewielkiej wadze (wszystkie elementy poniżej 25kg), bez potrzeby użycia specjalistycznego sprzętu oraz mniejszych wykopów. Przy modernizacji torowiska, średnio 1 km wymaga 20 godzin pracy.

Bezproblemowa integracja

Dzięki płynnej integracji między studniami STAKKAbox™ firmy Cubis a produktami ochrony kabli serii MULTIduct™, system podziemnych tras kablowych redukuje czas zajęcia torów dzięki łatwiejszej i bezpieczniejszej budowie, montażowi systemu i ulepszonej jakości elementów.

Burried Cable Routes 730 x 410

Możliwość dopasowania na miejscu

W pełni dostosowywalny, elastyczny na budowie, system podziemnych tras kablowych Cubis jest kompatybilny z istniejącymi systemami kanałów i koryt.

Burried Cable Routes 2 730 x 410

Komponenty systemu

System podziemnego prowadzenia kabli Cubis zazwyczaj skład się z następujących produktów:

Przegląd zastosowania

  • Lekkie i bezpieczne

  • Niższe koszty montażu

  • Zwiększone bezpieczeństwo

  • Moduły MULTIduct™ o wysokiej odporności na ściskanie

  • Nie wymaga elementów dystansowych ani specjalnych materiałów do obsypki

  • Szybka instalacja, zmniejszająca czas zajęcia torów

  • Elastyczne, umożliwiają dowolne dopasowanie na miejscu

  • Pełna integracja z systemem studni

  • Zgodne z istniejącymi sieciami kanałowymi i kablowymi

  • Łatwiejsze przeciąganie kabli w porównaniu z systemami tradycyjnymi

Złóż zapytanie